STT Tình trạng Tên dự án Lĩnh vực chuyên môn Địa điểm đầu tư Thời gian thực hiện Kinh phí Nguồn kinh phí File
1 Chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư Nhà máy xử lý nước thải Khu kinh tế Năm Căn Dự án đầu tư Nhà máy xử lý nước thải Khu kinh tế Năm Căn Huyện Năm Căn 27/10/2019 40 Tỷ đồng
2 Chuẩn bị đầu tư Nhà máy sản xuất hóa chất, chế phẩm sinh học. Khu kinh tế Năm Căn Huyện Năm Căn 28/10/2019 0 Tỷ đồng
3 Chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư và phát triển hệ thống Logistics. Khu kinh tế Năm Căn Huyện Năm Căn 0 Tỷ đồng
4 Chuẩn bị đầu tư Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản Khu kinh tế Năm Căn 28/10/2019 0 Tỷ đồng
5 Chuẩn bị đầu tư Nhà máy chế biến các sản phẩm từ chuối xuất khẩu xã Khánh An, huyện U Minh huyện U Minh 0 Tỷ đồng
6 Chuẩn bị đầu tư Nhà máy cấp nước Khu kinh tế Năm Căn. thị trấn Năm Căn Huyện Năm Căn 250 Tỷ đồng
7 Chuẩn bị đầu tư Nhà máy chế biến thủy sản công nghệ cao. xã Khánh An huyện U Minh 0 Tỷ đồng
8 Chuẩn bị đầu tư Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Khánh An khu công nghiệp Khánh An huyện U Minh 40 Tỷ đồng
9 Chuẩn bị đầu tư Đầu tư Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai Hòn Khoai Huyện Ngọc Hiển 70,000,000,000,000 Tỷ đồng
10 Chuẩn bị đầu tư Danh mục dự án mời gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2018 Tỉnh Cà Mau 0 Tỷ đồng 8936-UBND-NNTN_68937.pdf
11 Chuẩn bị đầu tư Quyết định số 1940/QĐ-UBND Tỉnh Cà Mau 0 Tỷ đồng 1940qd_pdf.signed_46453.pdf